Greenklinikken - En helse teknologisk klinikk

Klinikken eies og drives av Lajla Green og ligger sentralt i Drammen, i Gulskogen senter, 2.etg. Du finner klinikken her.

Greenklinikken tilbyr ulike former for terapi og behandling. Helhetlig tenkning og hele mennesket er i fokus. Psykisk og fysisk.

Bruk av Urter og Rensekurer, gir gode resultater. Kost og livstilendringer er det mange som har behov for.

Samtaleterapi og veiledning med ulike metoder og innfallsvinkler er viktig for bevisstgjøring.

Taushetsplikten er en selvfølgelighet.

Teknisk utstyr:

Alt vårt tekniske utstyr er EU-godkjent.

Les mer om vår Helhetlige tenkning, verktøy og metoder her.

Greenklinikken selger produkter fra Herba Plus A/S, Universal biologi A/S, Fitline m.m.

img_3497_203px

Lajla Green er medlem i Norske kvantemedisineres fagforbund NKM.

Hun er også registrert i det Alternative registeret for kvantemedisiner i Brønnøysund.

Lajla Green

Lajla startet med egen kvantemedisinsk klinikk november 2006 på Gulskogen senter i Drammen, og har bygget opp praksisen gjennom gode resultater og tilbakemeldinger.

Lajla har bred faglig bakgrunn fra mange år i helsevesenet. Hun har en bred utdannelse og har en Cand.Mag.grad som inneholder Radiografutdanning, Veilednings pedagogikk, Helse og Sosial Administrasjon og Utvikling i Sykehus.

I tillegg til dette, er hun utdannet i Kvantemedisin, Kinesisk Grunnmedisin og Østlig Filosofi.      Vitamin og Mineral symbioseterapi, KI-Urteterapi, og Meta-medisin. Lajla er også sertifisert Aqua Detox behandler. Hun holder seg oppdatert og deltar på faglige kongresser og med kursvirksomhet.

Irene Hagen

Utdannet i kvantemedisin og har vært tilknyttet Greenklinikken som behandler siden 2012. Hun er sertifisert Life-coach og har jobbet som karriereveileder i mange år. Videre har hun videreutdanning i veiledningspedagogikk, markedsøkonom fra BI, Medisin grunnfag og utdannelse innen urteterapi/Ki-terapi.

Irene Hagen er i tillegg utdannet Vernepleier. For øvrig har hun mange kurs og sertifiseringer innen selvutvikling, og innehar også bred kompetanse med bla. NLP Practitioner, EFT level 1+2, samt kontinuerlige kurs for faglige oppdatering innen kvantemedisin og andre relevante behandlingsformer.